Vijf highlights uit ons jaarplan voor 2021

Wat is Dégage het komende jaar van plan? Te veel om op te sommen, maar we lichten graag de vijf belangrijkste punten voor je uit.
 • We versterken onze ploeg van medewerkers

  Meer dan 60 vrijwilligers en freelancers houden achter de schermen Dégage draaiende. We breiden deze ploeg uit en maken werk van een betere communicatie tussen onze medewerkers. We versterken de interne overlegstructuren, onder meer met betere digitale tools. We stroomlijnen onze werkprocessen, zodat we nieuwe leden en medewerkers goed opvangen en de betrouwbaarheid van ons deelsysteem hoog houden met een groeiende groep leden.

 • We verhogen de tevredenheid van onze leden

  We analyseren het gedrag en de behoeften van onze leden. We geven meer feedback aan leners en eigenaars over hun deelgedrag zodat we elkaars verwachtingen beter kunnen beantwoorden.

 • We verhogen onze impact op lokaal niveau

  We breiden de lokale Dégagegroepen uit door sterker te communiceren op het niveau van de buurt of de gemeente. We werken samen met andere organisaties om particulier autodelen in de buurt te versterken. We werken een visie uit op elektrisch delen in de buurt.

 • We creëren een gunstig klimaat voor Dégage

  We verhogen onze zichtbaarheid bij overheden, burgers en gelijkgezinde organisaties, zodat een gunstig klimaat ontstaat om initiatieven als Dégage te laten groeien. We maken een rapport over de positieve ecologische en sociale impact van Dégage. We stellen ons kritisch/constructief op ten aanzien van het beleid en zijn aanwezig in (sociale) media met opinies en voorstellen.

 • We bereiken nieuwe doelgroepen

  We werken met Dégage een project uit om vervoersarmoede te bestrijden.